𝘛𝘳𝘱𝘯𝘮𝘧𝘩𝘳 đ˜±đ˜Șđ˜«đ˜ąđ˜€đ˜ą – 𝘡đ˜Ș𝘼𝘱 2ïžâƒŁ0ïžâƒŁ2ïžâƒŁ3ïžâƒŁ

đ˜—đ˜łđ˜·đ˜ą 𝘭đ˜Șđ˜šđ˜ąđŸ‡·đŸ‡ž

đ˜“đ˜°đ˜»đ˜Żđ˜Șđ˜€đ˜ą :

 • 𝘋𝘰𝘮𝘭đ˜Ș : đ˜‹đ˜Šđ˜«đ˜ąđ˜Ż đ˜‹đ˜«đ˜Šđ˜„đ˜°đ˜·đ˜Șđ˜€(đ˜”đ˜łđ˜Šđ˜Żđ˜Šđ˜ł), đ˜šđ˜”đ˜°đ˜«đ˜ąđ˜Ż 𝘔đ˜Șđ˜­đ˜°đ˜·đ˜ąđ˜€(đ˜’đ˜Šđ˜€đ˜Źđ˜Šđ˜źđ˜Šđ˜”đŸ‡­đŸ‡ș), đ˜ˆđ˜­đ˜Šđ˜Źđ˜Žđ˜ąđ˜Żđ˜„đ˜ąđ˜ł đ˜—đ˜ąđ˜·đ˜­đ˜°đ˜·đ˜Șđ˜€(đ˜‰đ˜Šđ˜°đ˜šđ˜łđ˜ąđ˜„đ˜Žđ˜Źđ˜Ș 𝘍𝘰𝘯),đ˜đ˜Šđ˜łđ˜°đ˜­đ˜«đ˜¶đ˜Ł đ˜đ˜¶đ˜Źđ˜ąđ˜„đ˜Șđ˜°đ˜·đ˜Șđ˜€(đ˜•đ˜°đ˜·đ˜Ș đ˜—đ˜ąđ˜»đ˜ąđ˜ł), đ˜Šđ˜©đ˜ąđ˜·đ˜Šđ˜ŽđŸ‡§đŸ‡·
 • đ˜–đ˜”đ˜Ș𝘮𝘭đ˜Ș: đ˜‹đ˜«đ˜°đ˜łđ˜„đ˜«đ˜Š 𝘙𝘰𝘮đ˜Șđ˜€ (đ˜–đ˜Žđ˜ąđ˜Žđ˜¶đ˜Żđ˜ą)đŸ‡Ș🇾, đ˜ˆđ˜­đ˜Šđ˜Źđ˜Žđ˜ąđ˜Żđ˜„đ˜ąđ˜ł đ˜‘đ˜ąđ˜Żđ˜«đ˜Șđ˜€(đ˜đ˜łđ˜ąđ˜Żđ˜«đ˜Š), đ˜•đ˜Šđ˜źđ˜ąđ˜Żđ˜«đ˜ą 𝘔đ˜Șđ˜­đ˜°đ˜Žđ˜ąđ˜·đ˜­đ˜«đ˜Šđ˜·đ˜Șđ˜€(đ˜đ˜łđ˜ąđ˜Żđ˜«đ˜Š), 𝘋𝘩𝘯đ˜Ș𝘮 𝘙𝘱𝘼đ˜Șđ˜€(đ˜—đ˜¶đ˜­đ˜ąđŸ‡­đŸ‡·)

đ˜‰đ˜Šđ˜€đ˜Šđ˜«:

 • 𝘋𝘰𝘮𝘭đ˜Ș: đ˜šđ˜”đ˜Šđ˜ąđ˜§đ˜ąđ˜Ż đ˜šđ˜±đ˜ąđ˜Žđ˜Șđ˜€(đ˜•đ˜°đ˜·đ˜Ș đ˜—đ˜ąđ˜»đ˜ąđ˜ł), 𝘕đ˜Ș𝘬𝘰𝘭𝘱 𝘙𝘯đ˜Șđ˜€( đ˜•đ˜°đ˜·đ˜ą đ˜—đ˜ąđ˜»đ˜°đ˜·đ˜ą)
 • đ˜–đ˜”đ˜Ș𝘮𝘭đ˜Ș : đ˜‹đ˜Šđ˜«đ˜ąđ˜Ż đ˜‘đ˜°đ˜·đ˜ąđ˜Żđ˜°đ˜·đ˜Șđ˜€(đ˜‰đ˜ąđ˜Żđ˜«đ˜Șđ˜€đ˜ą)

đ˜‰đ˜Šđ˜°đ˜šđ˜łđ˜ąđ˜„đ˜Žđ˜Źđ˜Ș 𝘍𝘰𝘯:

 • 𝘋𝘰𝘮𝘭đ˜Ș:đ˜‰đ˜¶đ˜„đ˜Ș𝘼đ˜Ș𝘳 𝘉𝘰𝘳đ˜Șđ˜Žđ˜ąđ˜·đ˜­đ˜«đ˜Šđ˜·đ˜Șđ˜€(đ˜•đ˜°đ˜·đ˜ą đ˜—đ˜ąđ˜»đ˜°đ˜·đ˜ą)
 • đ˜–đ˜”đ˜Ș𝘮𝘭đ˜Ș : 𝘕đ˜Ș𝘬𝘰𝘭𝘱 𝘈𝘳𝘮đ˜Șđ˜€(đ˜‰đ˜ąđ˜Żđ˜«đ˜Șđ˜€đ˜ą), đ˜ˆđ˜­đ˜Šđ˜Źđ˜Žđ˜ąđ˜Żđ˜„đ˜ąđ˜ł đ˜—đ˜ąđ˜·đ˜­đ˜°đ˜·đ˜Șđ˜€(đ˜“đ˜°đ˜»đ˜Żđ˜Șđ˜€đ˜ą), 𝘜𝘳𝘰𝘮 𝘛𝘰𝘼đ˜Șđ˜€(đ˜šđ˜”đ˜¶đ˜„đ˜Šđ˜Żđ˜”),𝘔𝘱𝘳𝘬𝘰 𝘔đ˜Șđ˜­đ˜°đ˜Žđ˜Šđ˜·đ˜Șđ˜€, 𝘕đ˜Ș𝘬𝘰𝘭𝘱 𝘚đ˜Șđ˜źđ˜€đ˜Šđ˜·đ˜Șđ˜€(đ˜‘đ˜ąđ˜Žđ˜”đ˜łđ˜Šđ˜Łđ˜ąđ˜€), đ˜šđ˜”đ˜Šđ˜§đ˜ąđ˜Ż 𝘚đ˜Șđ˜źđ˜€đ˜Šđ˜·đ˜Șđ˜€(đ˜‘đ˜ąđ˜Žđ˜”đ˜łđ˜Šđ˜Łđ˜ąđ˜€), đ˜šđ˜”đ˜Šđ˜§đ˜ąđ˜Ż đ˜‹đ˜«đ˜¶đ˜Źđ˜Șđ˜€ (đ˜•đ˜°đ˜·đ˜ą đ˜—đ˜ąđ˜»đ˜°đ˜·đ˜ą)

đ˜đ˜łđ˜ąđ˜Żđ˜«đ˜Š:

 • 𝘋𝘰𝘮𝘭đ˜Ș: đ˜ˆđ˜­đ˜Šđ˜Źđ˜Žđ˜ąđ˜Żđ˜„đ˜ąđ˜ł đ˜‘đ˜ąđ˜Żđ˜«đ˜Șđ˜€(đ˜“đ˜°đ˜»đ˜Żđ˜Șđ˜€đ˜ą), đ˜•đ˜Šđ˜źđ˜ąđ˜Żđ˜«đ˜ą 𝘔đ˜Șđ˜­đ˜°đ˜Žđ˜ąđ˜·đ˜­đ˜«đ˜Šđ˜·đ˜Șđ˜€(đ˜“đ˜°đ˜»đ˜Żđ˜Șđ˜€đ˜ą),𝘔đ˜Ș𝘭𝘰𝘮 𝘋đ˜Ș𝘼đ˜Șđ˜”đ˜łđ˜Șđ˜«đ˜Šđ˜·đ˜Șđ˜€(đ˜Žđ˜·đ˜°đ˜»đ˜„đ˜Šđ˜Żđ˜Ș đ˜±đ˜¶đ˜Ź)
 • đ˜–đ˜”đ˜Ș𝘮𝘭đ˜Ș: đ˜đ˜·đ˜ąđ˜Ż đ˜’đ˜łđ˜Žđ˜”đ˜Šđ˜·đ˜Žđ˜Źđ˜Ș, 𝘋𝘳𝘱𝘹𝘱𝘯 đ˜—đ˜Šđ˜”đ˜łđ˜°đ˜·đ˜Șđ˜€, đ˜”đ˜ąđ˜łđ˜”đ˜Ș𝘯 đ˜›đ˜°đ˜„đ˜°đ˜łđ˜°đ˜·đ˜Žđ˜Źđ˜Ș,𝘕đ˜Ș𝘬𝘰𝘭𝘱 đ˜‹đ˜°đ˜„đ˜Șđ˜€ (đ˜—đ˜€đ˜Șđ˜Żđ˜«đ˜ą – đ˜›đ˜łđ˜šđ˜°đ˜·đ˜Șđ˜Žđ˜”đ˜Š)

đ˜—đ˜ąđ˜­đ˜Šđ˜»:

 • 𝘋𝘰𝘮𝘭đ˜Ș: 𝘔đ˜Ș𝘭𝘰𝘮 𝘚đ˜Șđ˜źđ˜°đ˜Żđ˜°đ˜·đ˜Șđ˜€(𝘮𝘱 đ˜·đ˜Šđ˜­đ˜Șđ˜Źđ˜°đ˜šâšœ), 𝘕đ˜Ș𝘬𝘰𝘭𝘱 𝘔đ˜Șđ˜­đ˜°đ˜Žđ˜ąđ˜·đ˜­đ˜«đ˜Šđ˜·đ˜Șđ˜€(đ˜•đ˜°đ˜·đ˜ą đ˜—đ˜ąđ˜»đ˜°đ˜·đ˜ą)
 • đ˜–đ˜”đ˜Ș𝘮𝘭đ˜Ș : đ˜‘đ˜°đ˜·đ˜Șđ˜€đ˜ą đ˜—đ˜Šđ˜”đ˜łđ˜°đ˜·đ˜Șđ˜€(đ˜”đ˜Šđ˜”đ˜ąđ˜­đ˜ąđ˜€), 𝘍đ˜Ș𝘭đ˜Șđ˜± 𝘗𝘩𝘳đ˜Ș𝘮đ˜Șđ˜€ (đ˜ˆđ˜łđ˜ąđ˜Żđ˜„đ˜«đ˜Šđ˜­đ˜°đ˜·đ˜ąđ˜€),đ˜‹đ˜«đ˜°đ˜łđ˜„đ˜«đ˜Š đ˜—đ˜Šđ˜”đ˜łđ˜°đ˜·đ˜Șđ˜€ (𝘒𝘔𝘍 𝘙𝘉)

đ˜đ˜·đ˜ąđ˜Żđ˜«đ˜Șđ˜€đ˜ą:

 • 𝘋𝘰𝘮𝘭đ˜Ș: 𝘕đ˜Ș𝘬𝘰𝘭𝘱 đ˜™đ˜Šđ˜źđ˜°đ˜·đ˜Șđ˜€ (đ˜šđ˜«đ˜Šđ˜Żđ˜Șđ˜€đ˜ą)

đ˜•đ˜°đ˜·đ˜ą đ˜—đ˜ąđ˜»đ˜°đ˜·đ˜ą:

 • 𝘋𝘰𝘮𝘭đ˜Ș: đ˜šđ˜”đ˜Šđ˜§đ˜ąđ˜Ż đ˜‹đ˜«đ˜¶đ˜Źđ˜Șđ˜€ (đ˜‰đ˜Šđ˜°đ˜šđ˜łđ˜ąđ˜„đ˜Žđ˜Źđ˜Ș 𝘍𝘰𝘯), đ˜šđ˜”đ˜Šđ˜§đ˜ąđ˜Ż đ˜šđ˜”đ˜Šđ˜·đ˜ąđ˜Żđ˜°đ˜·đ˜Șđ˜€( đ˜đ˜Żđ˜Šđ˜”đ˜Šđ˜­đ˜Šđ˜Źđ˜”đ˜¶đ˜ąđ˜­đ˜ąđ˜€), 𝘔đ˜Ș𝘳𝘬𝘰 đ˜™đ˜¶đ˜„đ˜Șđ˜€ (đ˜đ˜Żđ˜”đ˜Šđ˜­đ˜Šđ˜Źđ˜”đ˜¶đ˜ąđ˜­đ˜ąđ˜€)
 • đ˜–đ˜”đ˜Ș𝘮𝘭đ˜Ș: 𝘋𝘳𝘱𝘹𝘱𝘯 đ˜–đ˜Łđ˜łđ˜ąđ˜„đ˜°đ˜·đ˜Șđ˜€,𝘕đ˜Ș𝘬𝘰𝘭𝘱 𝘔đ˜Șđ˜­đ˜°đ˜Žđ˜ąđ˜·đ˜­đ˜«đ˜Šđ˜·đ˜Șđ˜€(đ˜—đ˜ąđ˜­đ˜Šđ˜»), đ˜‰đ˜¶đ˜„đ˜Ș𝘼đ˜Ș𝘳 𝘉𝘰𝘳đ˜Șđ˜Žđ˜ąđ˜·đ˜­đ˜«đ˜Šđ˜·đ˜Șđ˜€(đ˜‰đ˜Šđ˜°đ˜šđ˜łđ˜ąđ˜„đ˜Žđ˜Źđ˜Ș 𝘍𝘰𝘯), 𝘕đ˜Ș𝘬𝘰𝘭𝘱 𝘙𝘯đ˜Șđ˜€(đ˜‰đ˜Šđ˜€đ˜Šđ˜«)

đ˜•đ˜°đ˜·đ˜Ș đ˜šđ˜ąđ˜„:

 • đ˜–đ˜”đ˜Ș𝘮𝘭đ˜Ș: đ˜—đ˜ąđ˜·đ˜­đ˜Š đ˜šđ˜ąđ˜·đ˜Źđ˜°đ˜·đ˜Șđ˜€ (đ˜‘đ˜ąđ˜Žđ˜”đ˜łđ˜Šđ˜Łđ˜ąđ˜€)

đ˜•đ˜°đ˜·đ˜Ș đ˜—đ˜ąđ˜»đ˜ąđ˜ł:

 • đ˜–đ˜”đ˜Ș𝘮𝘭đ˜Ș : 𝘔đ˜Ș𝘭𝘰𝘮 đ˜›đ˜°đ˜„đ˜°đ˜łđ˜°đ˜·đ˜Șđ˜€(đ˜”đ˜łđ˜Šđ˜Żđ˜Šđ˜ł -𝘞đ˜Șđ˜Żđ˜”đ˜Šđ˜ł-đ˜Žđ˜±đ˜°đ˜łđ˜”),đ˜šđ˜”đ˜Šđ˜§đ˜ąđ˜Ż đ˜šđ˜±đ˜ąđ˜Žđ˜Șđ˜€(đ˜‰đ˜Šđ˜€đ˜Šđ˜«), đ˜đ˜Šđ˜łđ˜°đ˜­đ˜«đ˜¶đ˜Ł đ˜đ˜¶đ˜Źđ˜ąđ˜„đ˜Șđ˜Żđ˜°đ˜·đ˜Șđ˜€(đ˜“đ˜°đ˜»đ˜Żđ˜Șđ˜€đ˜ą), 𝘌𝘯𝘮𝘱𝘳 đ˜™đ˜Šđ˜„đ˜»đ˜°đ˜·đ˜Șđ˜€ (đ˜šđ˜”đ˜¶đ˜”đ˜šđ˜ąđ˜łđ˜”đŸ‡©đŸ‡Ș),đ˜ˆđ˜„đ˜źđ˜Ș𝘳 𝘊đ˜Ș𝘳𝘰 đ˜”đ˜¶đ˜«đ˜°đ˜·đ˜Șđ˜€ (đ˜šđ˜«đ˜Šđ˜Żđ˜Șđ˜€đ˜ą)

đ˜‹đ˜łđ˜¶đ˜šđ˜ą 𝘭đ˜Șđ˜šđ˜ąđŸ‡·đŸ‡ž

𝘚𝘱𝘮:

 • 𝘋𝘰𝘮𝘭đ˜Ș: 𝘒𝘳đ˜Șđ˜Žđ˜”đ˜Șđ˜«đ˜ąđ˜Ż đ˜™đ˜ąđ˜„đ˜Ș𝘯(đ˜šđ˜”đ˜¶đ˜”đ˜šđ˜ąđ˜łđ˜”đŸ‡©đŸ‡Ș)

đ˜‘đ˜ąđ˜Žđ˜”đ˜łđ˜Šđ˜Łđ˜ąđ˜€ :

 • 𝘋𝘰𝘮𝘭đ˜Ș: đ˜”đ˜ąđ˜”đ˜Șđ˜«đ˜ą đ˜œđ˜łđ˜°đ˜Žđ˜Šđ˜·đ˜Șđ˜€ (𝘞đ˜Șđ˜Żđ˜”đ˜Šđ˜ł-đ˜Žđ˜±đ˜°đ˜łđ˜”), đ˜—đ˜ąđ˜·đ˜­đ˜Š đ˜šđ˜ąđ˜·đ˜Źđ˜°đ˜·đ˜Șđ˜€ (đ˜•đ˜°đ˜·đ˜Ș đ˜šđ˜ąđ˜„), 𝘕đ˜Ș𝘬𝘰𝘭𝘱 𝘚đ˜Șđ˜źđ˜€đ˜Šđ˜·đ˜Șđ˜€(đ˜‰đ˜Šđ˜°đ˜šđ˜łđ˜ąđ˜„đ˜Žđ˜Źđ˜Ș 𝘍𝘰𝘯), đ˜šđ˜”đ˜Šđ˜§đ˜ąđ˜Ż 𝘚đ˜Șđ˜źđ˜€đ˜Šđ˜·đ˜Șđ˜€(đ˜‰đ˜Šđ˜°đ˜šđ˜łđ˜ąđ˜„đ˜Žđ˜Źđ˜Ș 𝘍𝘰𝘯)

đ˜’đ˜ąđ˜­đ˜€đ˜ą:

 • 𝘋𝘰𝘮𝘭đ˜Ș: 𝘈𝘭𝘩𝘬𝘮𝘱 𝘗𝘩𝘮đ˜Șđ˜€(đ˜Žđ˜·đ˜°đ˜»đ˜„đ˜Šđ˜Żđ˜Ș đ˜±đ˜¶đ˜Ź), 𝘔𝘱𝘳𝘬𝘰 đ˜‘đ˜°đ˜·đ˜Șđ˜€(đ˜—đ˜°đ˜»đ˜ąđ˜łđ˜Šđ˜·đ˜ąđ˜€)

đ˜šđ˜źđ˜Šđ˜„đ˜Šđ˜łđ˜Šđ˜·đ˜°:

 • 𝘋𝘰𝘮𝘭đ˜Ș: đ˜đ˜­đ˜ąđ˜„đ˜ąđ˜Ż đ˜Šđ˜·đ˜Šđ˜”đ˜ąđ˜Żđ˜°đ˜·đ˜Șđ˜€ (đ˜”đ˜łđ˜Šđ˜Żđ˜Šđ˜ł – 𝘞đ˜Șđ˜Żđ˜”đ˜Šđ˜ł-đ˜Žđ˜±đ˜°đ˜łđ˜”)

đ˜Žđ˜·đ˜°đ˜»đ˜„đ˜Šđ˜Żđ˜Ș đ˜±đ˜¶đ˜Ź:

 • 𝘋𝘰𝘮𝘭đ˜Ș: đ˜‘đ˜°đ˜·đ˜ąđ˜Ż đ˜‹đ˜«đ˜°đ˜łđ˜„đ˜«đ˜Šđ˜·đ˜Șđ˜€(đ˜“đ˜Šđ˜Žđ˜Źđ˜°đ˜·đ˜ąđ˜€), đ˜‹đ˜¶đ˜Žđ˜ąđ˜Ż đ˜šđ˜±đ˜ąđ˜Žđ˜°đ˜«đ˜Šđ˜·đ˜Șđ˜€ (𝘞đ˜Șđ˜Żđ˜”đ˜Šđ˜ł – đ˜Žđ˜±đ˜°đ˜łđ˜”)
 • đ˜–đ˜”đ˜Ș𝘮𝘭đ˜Ș: 𝘈𝘭𝘩𝘬𝘮𝘱 𝘗𝘩𝘮đ˜Șđ˜€(đ˜’đ˜ąđ˜­đ˜€đ˜ą), 𝘋𝘳𝘱𝘹đ˜Ș𝘮𝘱 đ˜›đ˜łđ˜°đ˜«đ˜ąđ˜Żđ˜°đ˜·đ˜Șđ˜€ (𝘛𝘳𝘩𝘯𝘩𝘳), 𝘔đ˜Ș𝘭𝘰𝘮 𝘋đ˜Ș𝘼đ˜Șđ˜”đ˜łđ˜Șđ˜«đ˜Šđ˜·đ˜Șđ˜€(đ˜đ˜łđ˜ąđ˜Żđ˜«đ˜Š)

đ˜—đ˜ąđ˜łđ˜”đ˜Šđ˜Żđ˜°đ˜Ż:

 • 𝘋𝘰𝘮𝘭đ˜Ș: đ˜đ˜°đ˜«đ˜Șđ˜Žđ˜­đ˜ąđ˜· đ˜šđ˜”đ˜°đ˜«đ˜ąđ˜Żđ˜°đ˜·đ˜Șđ˜€(đ˜”đ˜ąđ˜łđ˜šđ˜¶đ˜Ž)

𝘞đ˜Șđ˜Żđ˜”đ˜Šđ˜ł-đ˜Žđ˜±đ˜°đ˜łđ˜”

 • 𝘋𝘰𝘮𝘭đ˜Ș : 𝘋𝘱𝘯đ˜Ș𝘭𝘰 đ˜’đ˜°đ˜Žđ˜”đ˜Șđ˜€ (đ˜“đ˜°đ˜»đ˜Żđ˜Șđ˜€đ˜ą), 𝘔đ˜Ș𝘭𝘰𝘮 đ˜›đ˜°đ˜„đ˜°đ˜łđ˜°đ˜·đ˜Șđ˜€ (đ˜”đ˜łđ˜Šđ˜Żđ˜Šđ˜ł – đ˜•đ˜°đ˜·đ˜Ș đ˜—đ˜ąđ˜»đ˜ąđ˜ł)
 • đ˜–đ˜”đ˜Ș𝘮𝘭đ˜Ș: đ˜đ˜­đ˜ąđ˜„đ˜ąđ˜Ż đ˜Šđ˜·đ˜Šđ˜”đ˜ąđ˜Żđ˜°đ˜·đ˜Șđ˜€ (đ˜”đ˜łđ˜Šđ˜Żđ˜Šđ˜ł – đ˜šđ˜źđ˜Šđ˜„đ˜Šđ˜łđ˜Šđ˜·đ˜°), đ˜‹đ˜¶đ˜Žđ˜ąđ˜Ż đ˜šđ˜±đ˜ąđ˜Žđ˜°đ˜«đ˜Šđ˜·đ˜Șđ˜€ ( đ˜Žđ˜·đ˜°đ˜»đ˜„đ˜Šđ˜Żđ˜Ș đ˜±đ˜¶đ˜Ź)

đ˜‰đ˜ąđ˜Żđ˜«đ˜Șđ˜€đ˜ą:

 • 𝘋𝘰𝘮𝘭đ˜Ș: 𝘕đ˜Ș𝘬𝘰𝘭𝘱 𝘈𝘳𝘮đ˜Șđ˜€(đ˜‰đ˜Šđ˜°đ˜šđ˜łđ˜ąđ˜„đ˜Žđ˜Źđ˜Ș 𝘍𝘰𝘯), đ˜‹đ˜Šđ˜«đ˜ąđ˜Ż đ˜‘đ˜°đ˜·đ˜ąđ˜Żđ˜°đ˜·đ˜Șđ˜€(đ˜‰đ˜Šđ˜€đ˜Šđ˜«)
 • đ˜–đ˜”đ˜Ș𝘮𝘭đ˜Ș: đ˜đ˜­đ˜ąđ˜„đ˜Ș𝘼đ˜Ș𝘳 đ˜‘đ˜ąđ˜Żđ˜Źđ˜°đ˜·đ˜Șđ˜€

đ˜“đ˜Šđ˜Žđ˜Źđ˜°đ˜·đ˜ąđ˜€:

 • đ˜–đ˜”đ˜Ș𝘮𝘭đ˜Ș: đ˜‘đ˜°đ˜·đ˜ąđ˜Ż đ˜‹đ˜«đ˜°đ˜łđ˜„đ˜«đ˜Šđ˜·đ˜Șđ˜€ (đ˜Žđ˜·đ˜°đ˜»đ˜„đ˜Šđ˜Żđ˜Ș đ˜±đ˜¶đ˜Ź)

𝘌𝘬𝘰𝘯𝘰𝘼đ˜Șđ˜Žđ˜”:

 • 𝘋𝘰𝘮𝘭đ˜Ș : đ˜šđ˜”đ˜Šđ˜§đ˜ąđ˜Ż đ˜—đ˜°đ˜±đ˜°đ˜·đ˜Șđ˜€ ( đ˜’đ˜­đ˜ąđ˜šđ˜Šđ˜Żđ˜§đ˜¶đ˜łđ˜”đŸ‡ŠđŸ‡č)

Kvalifikacije za svetsko prvenstvo đŸ‡·đŸ‡žđŸ†šđŸ‡šđŸ‡”

Posle pobede u 🇳🇮 naĆĄa reprezentacija sutra u Ć abačkoj dvorani “Zorka” dočekuje đŸ‡šđŸ‡”

Pozivamo sve koji su u mogućnosti da budu u hali i pomognu naĆĄoj reprezentaciji da stigne do vaĆŸne pobede đŸŠ…âšœ

Svoj komentar utakmice protiv 🇳🇮 i očekivanja od sutraơnje utakmice preneo nam je dvostruki strelac u Oslu Đorđe Rosić:

 • Analizirali smo selekciju Norveske, i znali smo da će biti jedan tvrd meč ĆĄto se i pokazalo jer smo ih prelomili pred sam kraj utakmice , ali bitna su tri boda, i vrlo brzo se zaboravlja ta utakmica i okrećemo se Francuskojâšœ
 • Ć to se tiče Francuske, očekuje nas jedan jako teĆŸak meč, mi se spremamo ga svaku utakmicu kao da je finale,ulazimo maksimalno ozbiljno i idemo na pobeduâšœ

Preliminarna runda lige ơampiona : Loznica u 🇹🇭 kupuje kartu za Mostar🇧🇩

Za tačno nedelju dana ĆĄampion đŸ‡·đŸ‡ž KMF Loznica grad 2018 odigraće svoju istorijsku utakmicu u ligi ĆĄampiona protiv prvaka 🇾đŸ‡Č S. S. Folgore, u petak će protivnik biti 🇳🇮 ĆĄampion Vesteralen, dok bi odlučujući meč trebao biti utakmica protiv domaćina turnira Minerve 🇹🇭 u nedeljuâšœ

Svoja očekivanja preneo nam je novajlija i jedno od pojačanja Loznice u ovom prelaznom roku Nemanja Milosavljević koji je stigao iz Vranjaâšœ

 • Stigao si u Loznicu ĆĄampiona đŸ‡·đŸ‡ž kao jedno od pojačanja za ligu ĆĄampiona i odbranu titule u đŸ‡·đŸ‡ž, kako su te prihvatili saigrači i kakva je atmosfera u klubu?
 • Atmosfera je odlična, dosta vremena provodimo zajedno i van hale ĆĄto dodatno utiče na to, svi su me prihvatili odlično kao i sve nove igrače koji su stigli u ovom prelaznom roku, ĆĄto sam iskreno i ocekivao…
 • Za sedam dana je prva utakmica preliminarne runde lige ĆĄampiona u 🇹🇭 kakva su tvoja očekivanja od turnira?
 • Da, očekuje nas preliminarna runda lige ĆĄampiona, sigurno da neće biti lako znajući da prolazi samo jedna ekipa u naredu fazu takmičenja i da joĆĄ nismo u takmičarskom ritmu. Pored toga mislim da smo blagi favoriti grupe i da imamo najveće ĆĄanse. Mislim da će nam najveći izazov biti poslednja utakmica u grupi, protiv domaćina grupe, ekipe Minerve i da će ta utakmica dosta odlučivati ko putuje za Mostar.
 • Tvoj komentar dosadaĆĄnjeg dela priprema, da li ste spremni za turnir u 🇹🇭
 • Pripreme su protekle odlično i bez povreda ĆĄto je i najbitnije. U početku se vise radilo na fizičkoj pripremi igrača dok poslednjih nedelja radimo na tehničko-taktičkom delu. Svi spremni dočekujemo turnir. Osećam se odlično, jedva čekam prvu utakmicu i moj debi u ligi ĆĄampiona.

Jedan od najupućenijih u kavlitet 🇹🇭 je dojučeraĆĄnji golman Minerve naĆĄ Petar Marinković đŸ‡·đŸ‡žkoji poznaje i kvalitet Loznice tako da je eksluzivno za FnS preneo svoja očekivanja :

 • Očekujem spektakl i neizvesnu utakmicu ukoliko i jedni i drugi pobede prve dve utakmice u grupi. Minerva će imati prednost domaćeg terena i verovatno punu dvoranu iza sebe. Uigrana ekipa sa nekoliko ovosezonskih internacionalnih pojačanja koja se perfektno uklapaju u tim. Vidim prednosti Minerve u kompaktnosti i uigranosti, s obzirom da je kostur ekipe vec vise od pet godina tu. Loznica sa nekolicinom reprezentativaca svakako ima prednost u iskustvu i igranju na internacionalnoj sceni. TeĆĄko je reći ko će izaći kao pobednik tog meča, mislim da će presudno biti ko udje sa većom ĆŸeljom za pobedom. Sigurno je da ce biti jedan odličan meč.

Kvalifikacije za evropsko prvenstvo U-19đŸ‡·đŸ‡ž

Od 16-19. marta u Vrnjačkoj banji U-19 reprezentacija đŸ‡·đŸ‡ž donaćin je kvalifikacionog turnira čiji pobednik odlazi na evropsko prvenstvo u đŸ‡Ș🇩

Selektor Gavrilović odlučio se da boje naơe reprezentacije brane sledeći igrači:

A svoja očekivanja pred turnir preneo nam je © Luka Đorđević :

 • Od turnira očekujem pravi futsal spektakl, igramo u “grupi smrti” u kojoj su pored nas joĆĄ 3 vrlo dobre reprezentacije. Takođe očekujem da će u Vrnjačkoj Banji biti dosta publike, jer znam da je to grad futsala i da ljudi ovde vole futsal.

Da lli đŸ‡·đŸ‡ž po tvom miĆĄljenju moĆŸe na Euro, siguran sam da Vas je selektor Gavrilović upoznao sa kvalitetom ostalih ekipa?

 • Svesni smo da će biti jako teĆĄko, ali verujemo u nas, u naĆĄe mogućnosti i samo ako damo sve od sebe i odigramo kako se dogovorimo i naravno sreća da nas posluĆŸi, znam da moĆŸemo otići na Euro.

Kakva je atmosfera u ekipi, dugo ste zajedno na okupu, da li se veruje u uspeh?

 • Atmosfera u ekipi je savrĆĄena, tokom poslednja dva futsal love turnira smo se kao ekipa baĆĄ zbliĆŸili, postali jedna velika porodica, mi verujemo ali prvo moramo da odradimo naĆĄ deo posla i pokaĆŸemo ono ĆĄto znamo i ĆĄta smo radili poslednje 2 godine. Ako to uradimo, idemo u Ć paniju.

Navijajmo za naĆĄe 🩅-će ka istorijskom uspehuâšœđŸ‡·đŸ‡ž

Main Round Lige ĆĄampiona – Fon ĆŸeli preko OmiĆĄa đŸ‡­đŸ‡· u elitu❗

Od srede do subote u đŸ‡­đŸ‡· OmiĆĄu ĆĄampion đŸ‡·đŸ‡ž Fon traĆŸiće prolaz u Elitnu rundu Lige ĆĄampiona âšœ

Protivnici đŸ‡·đŸ‡ž ĆĄampiona biće domaćin đŸ‡­đŸ‡· Olmissum, ĆĄampion 🇩đŸ‡Č Leo i 🇩đŸ‡č Diamantâšœ

Već u prvom kolu u sredu sastaće se naĆĄ ĆĄampion đŸ‡·đŸ‡ž Fon i đŸ‡­đŸ‡· Olmissum a svoja očekivanja preneo nam je uzdanica Fon-a UroĆĄ Krasnić:

Mesec dana priprema za najvaĆŸnije utakmice u Ligi ĆĄampiona su iza Vas, kakva je atmosfera u ekipi, i da li ste spremni za utakmice u OmiĆĄu?

 • Atmosfera u ekipi je prava timska,sto ja mislim da je zastitni deo ove generacije Fona,timski duh i atmosfera su nas i doveli do ovog stadijuma da se borimo za prolaz u 16 najboljih. Ekipa je spremna,u Omisu smo od nedelje tako da je sve kako treba po tom pitanju,nadamo se da ce zvizduk u 20h u sredu i pocetak utakmice pokrenuti najbolje u svakom od momaka iz ekipe.

Očekivanja od utakmice protiv Olmissuma, kao i celog turnira?

 • Nema sta svima je jasno da ce prva utakmica biti pravo finale za obe ekipe,usled eventualne pobede otvaraju se vrata za prolazak dalje u suprotnom bice veoma tesko.

đŸ‡·đŸ‡ž Ć ampionu ĆŸelimo puno sreće i plasman u elitnu rundu âšœ

A pored grupe u OmiĆĄu, igra se i u đŸ‡±đŸ‡č🇾🇰🇾🇼🇧🇩đŸ‡ČđŸ‡č🇼đŸ‡čđŸ‡ș🇩 za nas će biti interesantne grupe gde nastupa Tyumen Jovana Lazarevića, Hale Goik Dragana Tomića, Mostar Vladana Vesića, Record Bielsko Stefana Rakića, Haladas MiloĆĄa Simićaâšœ

Svim naĆĄim internacionalcima ĆŸelimo puno uspeha i plasman u elitnu rundu Lige ĆĄampiona đŸ‡·đŸ‡žâšœ

🩅 protiv evropskog ĆĄampiona đŸ‡”đŸ‡č za plasman u 1/4 finale svetskog prvenstva âšœ

đŸ‡·đŸ‡ž je opravdala ulogu favorita i ubedljivom pobedom (7:0) protiv đŸ‡șđŸ‡Č obezbedila plasman u 1/8 finala svetskog prvenstva âšœ

Svoje viđenje utakmice protiv đŸ‡șđŸ‡Č preneo nam je Ninoslav Aleksić:

 • Odigrli smo sjajnu utakmicu i pokazali da smo mnogo kvalitetnija reprezentacija od Amerike . IspoĆĄtovali dogovor i izaĆĄli na teren sa istim pristupom kao u prve dve utakmice , a kada tako igramo moĆŸemo da se nosimo i sa najboljim reprezentacijama sveta .

U 1/8 finala protivnik 🩅 biće evropski ĆĄampion đŸ‡”đŸ‡č predvođen najboljim igračem sveta Ricardinhomâšœ

 • Pred nama je evropski ĆĄampion koji predvodi Rikardinjo . U proteklih mesec dana smo igrali sa Brazilom , Iranom , Argentinom , znamo ĆĄta nas čeka , imamo joĆĄ 2 dana da se ĆĄto bolje pripremimo , analiziramo protivnika i da spremno dočekamo ovaj meč . Jedno je sigurno daćemo sve od sebe !

Utakmica je na programu u petak od 19h uz prenos na RTSđŸ‡·đŸ‡ž

#srcemsvim

🩅 protiv đŸ‡șđŸ‡Č za plasman među ĆĄesnaest najboljih ekipa na svetu âšœ

Posle dve utakmice protiv ĆĄampiona sveta i treće ekipe sa prethodnog svetskog prvenstva đŸ‡ŠđŸ‡· & đŸ‡źđŸ‡· gde su naĆĄi momci pruĆŸili dobre partije, ali je izostao rezultat sledi najbitnija utakmica za prolaz dalje 🆚đŸ‡șđŸ‡Č

Svoje viđenje utakmice protiv svetskih prvaka đŸ‡ŠđŸ‡· preneo nam je © Marko PrĆĄić :

Sto se tiče utakmice sa Argentinom
mnogi moĆŸda nisu zadovoljni nađim rezultatima, ali mi dajemo maksimum i zaista sam presrećan ĆĄto sam deo ove ekipe i kolektiva
jednostavno, nije dzabe Argentina aktuelni prvak sveta i poslednji poraz imaju 2017. na produzetke od Brazila.

Mislim da smo u prvom poluvremenu odigrali jako dobro, sudije su direktno uticale na rezultat i razvoj na terenu.

Mi se crvenim kartonom Stojkovica branimo dva minuta sa igračem manje, gde se naĆĄa tri igraca “troĆĄe” u odbrani, gubimo pravo na VAR u tom poluvremenu, gde kasnije prilikom mog ĆĄuta, igrača đŸ‡ŠđŸ‡· Boruta pogadja lopta u ruku i VAR-om bi dobili penal sa 6m
aliiii, tako je kako je, vreme ne mozemo vratiti.

NaĆĄi momci će u utakmici protiv đŸ‡șđŸ‡Č imati imperativ pobede, i sve oči biće uprete u taj meč, koji moĆŸe da nam donese plasman među ĆĄesnaest najboljih ekipa na svetu âšœ


U utakmici sa Amerima cemo uci oslabljeni, ne igraju Kocić , Stojkovic, Ramic je pod znakom pitanja zbog zadnje loze, ja sam zbog lista na levoj nozi.

Ali isto tako sam ubedjen da ce bilo koja cetvorica koja budu na terenu uz golmana naravno, odigrati na svom nivou i da cemo na megdan Brazilcima ili Portugalu.

Ne sumnjamo ni jednog trenutka, s pravom imamo imperativ pobede i onda da se odmorimo i da probamo da napravimo iznenadjenje.

I dalje mastamo, i to nema pravo niko da nam oduzme!đŸ’Ș

🩅 protiv svetskih prvakaâšœ

Futsaleri đŸ‡·đŸ‡ž poraĆŸeni su u prvoj utakmici svetskog prvenstva od treće reprezentacije sveta sa prethodnog SP đŸ‡źđŸ‡·

Po mnogima 🩅 nisu zasluĆŸili poraz, jer su u većem delu utakmice bili bolji rival, i pre svega zahvaljujući golmanu đŸ‡źđŸ‡· i odsustvu koncentracije u odbrani na startu utakmice, doĆŸiveli smo poraz, ali igra i zalaganje raduje i daje veru u prolaz u narednu rundu takmičenjaâšœ

Svoje viđenje utakmice protiv đŸ‡źđŸ‡· preneo nam je Strahinja Petrova:

Sto se tiče utakmice protiv Irana, mislim da nismo zasluĆŸili da izgubimo.

Pokazali smo odličnu igru, hrabru igru protiv 3. reprezentacije na svetu.

Posle 2:0 nismo pali i igrali smo i tada ono sto se od nas očekuje.

Mislim da nam fali jedna pobeda u ovako teĆĄkim utakmicama, da bi moĆŸda sutra u budućnosti čeơće dobijali u ovakvim situacijama.

NaĆĄi reprezentativci su se već okrenuli narednoj utakmici protiv prvaka svetađŸ‡ŠđŸ‡·, svoja očekivanja preneo nam je đŸ‡·đŸ‡ž#10

Protiv Argentine nemamo sta da izgubimo.

Ne bih davao neke bombastične izjave jer ipak su oni aktuelni svetski ơampioni.

Nekoliko njihovih igrača igra u Italiji i stvarno je reč o majstorima ove igre.

Ali u toj utakmici treba maksimalno da uĆŸivamo jer nemamo sta da izgubimo.

Nemanja Momčilović uzdanica 🩅 na Svetskom prvenstvu đŸ‡·đŸ‡ž

Dugo očekivana najveća smotra svetskog futsala počinje u đŸ‡±đŸ‡č

NaĆĄa reprezentacija spremno dočekuje početak turniraâšœ

Svoje viđenje preneo nam je jedan od najboljih golmana na prvenstvu i uzdanica 🩅 Nemanja Momčilović:

 1. Odrađen je dobar deo priprema pred Svetsko prvenstvo ostalo je joĆĄ četiri dana do prve utakmice protiv đŸ‡źđŸ‡· kako si zadovoljan učinjenim da li je ekipa spremna za start prvenstva?

Sa nestrpljenjem ocekujemo pocetak SP ,tacnije mec sa Iranom.

Raspolozenje u nasem taboru je na najvisem nivou , i svi smo svesni koliko je ovo velika stvar za futsal u Srbiji, te cemo sve uraditi ne bi li smo napravili sto bolji rezultat.

2. Odigrali ste dve sjajane utakmice protiv đŸ‡§đŸ‡· koje su u javnosti podigle očekivanja pred Svetsko prvenstvo kakva su očekivanja kao ekipe pred početak prvenstva?

Tokom priprema smo odigrali dve utakmice sa Brazilom , i pokazali da se ne bojimo onog ko je sa druge strane , ili ko se kako zove , ili iz kog kluba dolazi.

Jednostavno smo iz meca u mec sve veca ekipa i sa svakim igramo egal ako ne i vise , da ne pricam tek radi reda ,to pokazuju i rezultati u ove dve prijateljske utakmice .

3. U futsal krugovima se pred start prvenstva najviĆĄe komentarisalo da li će Nec biti u pravoj formi i da ako tako bude neće biti “zime”, tvoje sjajne partije protiv đŸ‡§đŸ‡· raduju i povećavaju očekivanja na svetskom prvenstvu, kojim bi se ti rezultatom zadovoljio?

U proslosti sam dosta mucio muku sa povredama , nadam se da ce me malo zaobici iste ,i da cu pruzati partije kao na poslednjem mecu.

Fokusiran sam i znam sta i koliko me ocekuje , ovo je kruna karijere svakog igraca , i nikakva povreda ili neko me ne moze spreciti da uzivam i dam svoj maksimum .

4. Tvoja poruka futsal đŸ‡·đŸ‡ž

Mislim da svako ko prati futsal u Srbiji treba da sa nestrpljenjem iơčekuje svaki od minimum tri meča, i bude ponosan na ove momke, ơto ima privilegiju da iste bodri na ovako velikom takmičenju.